flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. голови Ковпаківського
районного суду м. Суми
________________ О.І. Чернобай
 
 
ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк документів, 
які надаються запитувачам інформації
1.             Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Ковпаківським районним судом м. Суми.
2.             У разі надходження до суду інформаційного запиту, зі змісту якого вбачається необхідність здійснення копіювання або друку документів обсягом більше як 10 сторінок, судом здійснюється розрахунок фактичних витрат на копіювання або друк документів за запитом.
3.             Відомості про кількість сторінок, які підлягають оплаті, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, та розрахунок фактичних витрат повідомляються запитувачу інформації.
4.             Відшкодування запитувачем фактичних витрат здійснюється в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 (додаток №2 до наказу).
5.             Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється на рахунок надавача інформації через установи банків чи відділення зв’язку.
6.             Видача/направлення копій документів запитувачу здійснюється після пред’явлення оригіналу квитанції, яка засвідчує відшкодування фактичних витрат.
7.             У разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), відповідь на запит на інформацію не надається. Відмовою вважається також ненадання оригіналу квитанції, який підтверджує сплату коштів на рахунок суду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2до наказу
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
 
 
                     Додаток 3 до наказу
 
Реквізити щодо оплати запитувачами інформації рахунків на відшкодування 
фактичних витрат на копіювання або друк документів
 
Одержувач:   ТУ ДАС України в Сумській області       
Код ЄДРПОУ:                             26270240
Назва банку: ГУ КДКСУ у Сумській області
МФО банку:                                 837013
Реєстраційний рахунок:            № 31257272210526
Платник:                _______________________________________________________
                                  _____________________________________________________
                                    (прізвище та ініціали - для фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ для юридичної особи)