flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Історична довідка

Історична довідка
про створення Ковпаківського районного суду м.Суми
 
У зв’язку з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 22.12.1973 року № 2314-8 «Об образовании районов в некоторых городах УССР» м.Суми було поділено на 2 райони.
         У відповідності з наказом начальника відділу юстиції Сумського облвиконкому від 18 лютого 1974 року № 19 Сумський міський народний суд 20 лютого 1974 року був ліквідований і на його підставі організований народний суд Ковпаківського району, який є правонаступником Сумського міського народного суду,  та народний суд Зарічного району м.Суми.
 
Згідно Конституції СРСР та Верховної Ради СРСР, Конституції УРСР та Верховної Ради УСРС до сфери діяльності народного суду входить відправлення правосуддя по кримінальних, цивільних та адміністративних справах.
 У своїй діяльності народний суд Ковпаківського району м.Суми з 1974 по 1988 рік підпорядковувався відділу юстиції виконкому Сумської обласної Ради депутатів трудящих (з жовтня 1977 р. – Сумської обласної Ради народних депутатів).
 Крім відправлення правосуддя по вищевказаних справах, до сфери діяльності народного суду відносилось:
- проведення профілактичної роботи по попередженню злочинності в районі, ведення прийому громадян;
- здійснення контролю за підготовкою кадрів і політично-виховної роботи працівників суду;
- ведення і контроль роботи судових виконавців по виконанню судових рішень та вироків.
 Структура і штатна численність апарату суду затверджувалась начальником відділу юстиції облвиконкому.
 Згідно штатного розпису, апарат суду складався з голови суду, народних суддів, старшого секретаря, секретарів по кримінальним та цивільним справам, секретарів судового засідання, судових виконавців, діловода та архіваріуса.
 
Згідно з Законом УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 05.06.1981 року організаційне керівництво щодо районних (міських) народних судів здійснювалось відділами юстиції виконавчого комітету обласної ради народних депутатів. На підставі цього була змінена назва суду на Ковпаківський районний народний суд м. Суми.
 
Відповідно до Постанови ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР від  13 вересня 1988 року № 272 «Про схему управління народним господарством Сумської області» та рішення Сумської обласної Ради народних депутатів від 09 листопада  1988 року «Про об’єднання відділів юстиції та ЗАГС облвиконкому в управління юстиції облвиконкому» відділ юстиції та ЗАГС облвиконкому були об’єднані в управління юстиції облвиконкому /Ф. – Р-3882, оп.1, с.344, а.48/.
 
 
 
Відповідно до Закону України «Про представника Президента України» та Постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію цього Закону від    05.03.92 року № 2167-ХІІ, Указу Президента України «Про положення про місцеву державну адміністрацію» від 14.04.92 року № 252 та розпорядження представника Президента України в Сумській області від 24.04.92 р. № 12 «Про припинення діяльності облвиконкому та створення Сумської обласної державної адміністрації» виконавчий комітет Сумської обласної Ради народних депутатів ліквідовано, а на його базі створено Сумську обласну державну адміністрацію /Ф. Р-3882, оп.3, с.413, а.10/.
Згідно з розпорядженням представника Президента України в Сумській області «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18.05.92 р. № 44 на підставі «Положення про місцеву державну адміністрацію» до складу обласної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування включено управління юстиції /Ф. Р-3882, оп.3, с.413, а.11/.
        Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року № 4017 – ХІІ, опублікованого у Відомостях Верховної Ради України від 28.06.1994 року. ст. 204, назву «народні суди» була змінено на назву «районні, місцеві суди» внаслідок чого змінилась і назва «Ковпаківський районний народний суд м. Суми» на «Ковпаківський районний суд
м. Суми».
Відповідно до Указу Президента України від 18.05.94 р. № 236/94 «Про управління юстиції Міністерства юстиції України» та розпорядження представника Президента України від 30.05. 94 р. № 172 з пункту 2 розпорядження представника Президента України «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18.05.92 р. № 44 було виключено управління юстиції, яке підпорядковувалось обласній державній адміністрації за принципом подвійного підпорядкування /Ф. Р-3882, оп.3, с.452, а.7/.
        На підставі Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018 -ІІІ ст. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України» була проведена реорганізація в судовій системі та створена Державна судова адміністрація України і її територіальні управління в областях.
 
 
Територіальне управління Державної судової адміністрації в Сумській області зареєстроване 29 серпня 2002 року /свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 112156 від 29.08.2002 року/.
 Суди області від підпорядкування управлінню юстиції в Сумській області відійшли з 29 серпня 2002 року відповідно до Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого              2002 року № 3018-ІІІ ст. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року              № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України».
 ДСА України здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів.
 Основними завданнями ДСА України є:                                             
організаційне забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; забезпечення  належних умов діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування; участь у формуванні судів загальної юрисдикції у межах повноважень визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».    
 Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області створене для організаційного забезпечення діяльності судів Сумської області, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів.
 
 
На даний час Ковпаківський районний суд м. Суми згідно штатного розпису має 15 посад суддів, з яких 2 адміністративні посади – посада голови суду та посада заступника голови суду,  58 посад працівників апарату суду.
 
Голова суду – Корольова Галина Юріївна Постановою Верховної Ради України від 11.07.2002 обрана суддею безстроково, Указом Президента України від 17.02.2012 переведена на роботу на посаду судді Ковпаківського районного суду м. Суми. Згідно рішення зборів суддів від 07.04.2017 року №4 обрана заступником голови суду. 01 жовтня 2019 року зборами суддів обрана головою Ковпаківського районного суду міста Суми.
Заступник голови суду – Князєв Віктор Борисович Постановою Верховної Ради України від 15.07.1999 року обраний суддею безстроково. 04 жовтня 2019 року зборами суддів обраний заступником голови Ковпаківського районного суду міста Суми.

Судді:

1.Алфьоров Андрій Миколайович, Постановою Верховної Ради України від 16.10.2003 року обраний суддею безстроково.
 
2. Катрич Ольга Михайлівна, Указом Президента України від 02.11.2017 року обрана суддею безстроково.
 
3. Костенко Владислав Геннадійович, Постановою Верховної Ради України від 08.10.2009 року обраний суддею  Зарічного районного суду м. Суми безстроково,Указом Президента України від 14.01.2011 року переведений на роботу на посаду судді Ковпаківського районного суду м. Суми .
 
4. Косолап Марина Миколаївна,  Указом Президента України від 23.12.2019 року призначена на посаду судді.
 
5. Котенко Ольга Анатоліївна, Постановою Верховної Ради України від 13.05.2010 року обрана суддею безстроково.
 
6. Литовченко Олександр Володимирович, Указом Президента України від 02.11.2017 року обраний суддею безстроково.
 
7. Онайко Роман Анатолійович, Указом Президента України від 14.08.2020 призначений на посаду судді.
 
8. Фоменко Ірина Миколаївна, Постановою Верховної Ради України від 12.04.2007 року обрана суддею безстроково.
 
9. Хитров Борис Володимирович, Постановою Верховної Ради України від 10.04.2008 року обраний суддею безстроково.
 
10. Бичков Ігор Геннадійович, Постановою Верховної Ради України від 22.09.2011  року обраний суддею Краснолуцького міського суду Луганської області безстроково. Указом Президента України від 14.02.2015 року переведений на роботу на посаді судді Ковпаківського районного суду міста Суми.
 
11. Зорік Микола Володимирович, Указом Президента України від 12.03.2012 року призначеий на посаду судді Артемівського районного суду міста Луганська в межах п'ятирічного строку. Указом Президента України від 05.03.2015 року переведений на роботу на посаді судді Ковпаківського районного суду міста Суми.
 
12. Шияновська Тетяна Василівна, Указом Президента України від 22.06.2020 призначена на посаду судді.