flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Умови проведення конкурсу на судового розпорядника

06 червня 2019, 11:11

ДОДАТОК 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату суду
№ 54 -ОД від06.06.2019

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - судового розпорядника

Ковпаківського районного суду м. Суми

Загальні умови
Посадові обов’язки:

1.Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.
2.Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.
3. З'ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.
4. З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.
5. Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
6. Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.
7. Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.
8. Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.
9. Запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.
10. За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
11. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
12. Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
13. Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.
14. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.
15. Здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.
16. Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
17. Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.
18. При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб.
19. Готує інформацію та подає звіти, узагальнену інформацію про роботу у відповідному напрямку за вимогою територіального управління Державної судової адміністрації.
20. Виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, старшого судового розпорядника, за наказом голови суду - доручення керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.
21. Здійснює відмітки в КП «Д-3» відповідно до своїх функціональних обов’язків.
22. Виконує інші доручення керівника апарату суду, голови суду.

Умови оплати праці:

Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 3524,00 грн., надбавка за вислугу років ( за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця та премія

Інформація про строковість чи безстроковість: призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);
6)заповнену особову картку встановленого зразка;
7)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена пунктах 2 пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у пункті 3 - власноручно.
Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається електронний цифровий підпис кандидата.
Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
Термін прийняття документів – 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань держаної служби
Документи приймаються до 26 червня 2019 року включно.

Місце, час і дата проведення конкурсу: 02 липня 2019 року о 09.00 годині
м. Суми, вул. Першотравнева 12, зал судових засідань № 2, поверх 3
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошли особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Бурсова Юлія Олександрівна
(0542) 61-01-28
inbox@kv.su.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта - Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.
Досвід роботи - Без вимог до стажу роботи.
Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності:

Освіта - Вища освіта відповідного професійного спрямування (за напрямом підготовки – інформаційні технології) з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом не менше 1 року
Професійні чи технічні знання - Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних інформаційних технологій Впевнений користувач ПК.
Особисті якості - Відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, вміння працювати в стресових ситуаціях, орієнтація на саморозвиток стресостійкість.

Професійні знання:

Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,
Знання спеціального законодавства ( пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця) Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 № 173,
Інструкція користувача КП «Д-3», затверджена наказом Генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи» № 67-ОД від 18.10.2016 року.