flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Умови проведення конкурсу 2

20 листопада 2019, 11:30

ДОДАТОК 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату суду

 № 99 -ОД від 20.11.2019

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття  вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста з інформаційно-аналітичного забезпечення та судової статистики.

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.У межах своєї компетенції приймає участь у здійсненні аналітично-статистичної роботи з питань ведення судової статистики суду.

2.Забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.

3.Здійснює перевірку достовірності та відповідності внесеної інформації до обліково-інформаційних карток на судові справи, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду. У разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних здійснює редагування відповідної інформації.

4.За підсумками кожного звітного періоду проводить аналіз здійснення правосуддя судом з визначенням динаміки основних показників судочинства.

5.Здійснює підготовку проектів статистичних довідок, таблиць, інформацій, що використовуються в діяльності суду, виконанні доручень, при проведенні перевірок.

6.Надає пропозиції щодо заходів, спрямованих на вдосконалення обліково-статистичної роботи у  суді.

7.Здійснює оформлення та ведення номенклатурних справ з питань аналітично-статистичної роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

8.Забезпечує достовірність,  об'єктивність, оперативність, стабільність та цілісність  статистичної інформації про роботу суду.

9. Забезпечує своєчасне подання всіх форм звітів територіальному  управлінню  Державної  судової  адміністрації України в Сумській області та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїм місцезнаходженням.

10. Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок,   інформацій для використання в  діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.

11. Вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки,  інформацію та здійснює постійний зв'язок із засобами масової інформації з питань судової статистики.

12. Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду,  здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

13. Координує роботу з питань  ведення статистики з відповідними   апеляційним судом, територіальним   управлінням державної судової   адміністрації, територіальним  управлінням статистики Держкомстату,  підрозділами органів внутрішніх  справ, прокуратури, інших правоохоронних органів.

14. Веде справи із статистичними звітами та справи з питань обліково-статистичної роботи (згідно з номенклатурою справ суду).

15. Підтримує в контрольному  стані  Інструкцію з судової статистики та Інструкцію з діловодства в судах. 16.Виконує  інші доручення голови суду, керівника апарату суду  з  питань,  що стосуються організації ведення   судової статистики та звітності.

 

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису                    посадовий оклад становить  4900,00 грн., надбавка за вислугу років  ( за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця та премія

Інформація про строковість чи безстроковість

призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної  для

участі в конкурсі, та

строк її подання

·          заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок) 

·          резюме за формою згідно з додатком 2¹ до  Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-       прізвище, ім’я, по батькові кандидата

-       реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

-       підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

-       підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

-       відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах

·          заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Термін подання інформації, необхідної для участі в конкурсі, до                     04 грудня 2019 року  

Додаткові ( необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

06 грудня  2019 року о 09.00 годині

м. Суми, вул. Першотравнева 12, зал судових засідань № 2, поверх 3

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошли особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бурсова Юлія Олександрівна

(0542) 61-01-28

inbox@kv.su.court.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою

Не є обов’язковим

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

Освіта

Вища, за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Професійні чи технічні знання

Складання звітів, робота в КП «Д-3»

Знання сучасних інформаційних технологій

Впевнений користувач ПК

Особисті якості

Відповідальність, системність і самостійність в роботі, наполегливість, вміння працювати в стресових ситуаціях, орієнтація на саморозвиток, дисциплінованість

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»,

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції ( положення про структурний підрозділ)

Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013                № 173