flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про окремі питання, пов'язані з початком функціонування ЄСІТС

05 жовтня 2021, 14:13

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року N 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі — Положення про CCITC).
У газеті "Голос України" від 04.09.2021 № 168 (7668) Вищою радою правосуддя опубліковано оголошення про початок функціонування трьох таких підсистеми (модулів) CCITC:
- "Електронний кабінет";
- "Електронний суд";
- підсистема відеоконференцзв’язку.

Державна судова адміністрація України надала роз’яснення з деяких питань, пов’язаних з початком функціонування Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи (далі — CCITC).
Отже, з урахуванням змісту оголошення, опублікованого Вищою радою правосуддя, вводяться в дію ряд норм процесуальних кодексів та норм Закону, відповідно до яких змінюється порядок вчинення таких дій, який визначається нормами Положення про CCITC:

1. Змінюється порядок та форма подачі процесуальних документів до суду.
Зокрема, набирають чинності норми процесуальних кодексів, які окрім раніше визначеного порядку подачі (приймання) документів у паперовій формі, передбачають також можливість їх подачі (приймання) в електронній формі.
Відповідно до пункту 25 Положення про ECITC процесуальні та інші документи, пов’язані з розглядом справ у суді, можуть подаватися до суду виключно з використанням підсистеми "Електронний суд".
Натомість, пунктом 59 розділу IV "Перехідні положення" Положення про ЄCITC встановлено, що до початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄCITC процесуальні та інші документи можуть подаватися до суду в електронній формі з використанням офіційної електронної адреси a6o адреси електронної пошти, з якої надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом.
Відповідно до підпункту 5.8 пункту 5 Положення про ЄCITC офіційна електронна адреса включає в себе:
- сервіс Електронного кабінету;
- адресу електронної пошти, вказану користувачем в Електронному кабінеті;
- адресу електронної пошти, вказану в одному з державних реєстрів.
Таким чином, оскільки на сьогодні початок функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС не забезпечено, то процесуальні та інші, пов’язані з розглядом судових справ, документи (далі - процесуальні документи), в електронному вигляді можуть подаватися до суду в електронному вигляді та відповідно мають реєструватися судом не лише у випадку їх надходження з підсистеми «Електронний суд», а ц у випадку надходження з будь-якої незабороненої в Україні адреси електронної пошти, якщо такі документи підписані кваліфікованим електронним підписом.

2. Запроваджується обов’язок реєстрації в суді процесуальних документів, поданих до суду в електронній формі.
Зокрема, окрім поданих до суду процесуальних документів в паперовій формі, підлягають обов’язковій реєстрації в суді також процесуальні документи в електронній формі, якщо вони подані відповідно до порядку, описаному в попередньому пункті роз’яснення.

3. Передбачається механізм сканування процесуальних документів, які надійшли до суду в паперовій формі.
Відповідно до пункту 63 Положення про ЄСІТС сканування судом документів у паперовій формі та долучення їх до матеріалів електронної удової справи здійснюється за наявності такої можливості в суді.

4. Розгляд справи, її формування та зберігання, як і раніше, здійснюватиметься в паперовій формі.
Відповідно до пункту 61 Положення про ЄСІТС до забезпечення початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС справи розглядаються (формуються та зберігаються) в паперовій формі.
Тому документи, що надійшли до суду в електронній формі, для можливості їх розгляду в паровій формі, роздруковуються та приєднуються до матеріалів справи.

5. Запроваджується в суді можливість надсилання сторонам справи повідомлень чи процесуальних документів в електронній формі.
Відповідно до норм процесуального законодавства у господарському, цивільному та адміністративному судочинстві направлення сторонам процесу документів передбачається виключно в електронному вигляді на їхню офіційну електронну адресу (за її наявності). І лише у випадку відсутності у сторони офіційної електронної адреси повідомлення та документи надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Крім цього, у передбачених процесуальними кодексами випадках допускається також надсилання судом повідомлень учасникам справи на вказану ними адресу електронної пошти.
Якщо сторона зареєстрована в ЄСІТС, то на її електронний кабінет в автоматичному режимі надсилаються всі електронні документи, які містяться в АСДС в картці відповідної судової справи (за виключенням обмежень, передбачених законодавством).
Обов’язковою умовою автоматичного надсилання документів до електронного кабінету учасника справи є внесення до АСДС РНОКПП такого учасника справи. При цьому, документи та повідомлення, що передбачають обов’язковість їх підписання АСДС, надсилаються до електронного кабінету особи лише у випадку накладення кваліфікованого електронного підпису відповідної особи.
Функціонал АСДС надає можливість встановити, чи має сторона процесу зареєстрований Електронний кабінет, а також фіксує дані про час, дату доставки та перелік осіб, яким доставлено документ до Електронного кабінету.

6. Можливість ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.
Особи, які зареєстровані в ЄСІТС, мають змогу знайомитися з матеріалами справи в електронному вигляді, оскільки всі внесені до АСДС документи та повідомлення по справі надсилаються до Електронних кабінетів користувачів в автоматичному порядку, у випадку дотримання обов’язкових умов, описаних в попередньому пункті цього роз’яснення.
Разі, коли такі умови не забезпечуються (не внесені дані РНОКПП сторони по справі або електронні документи не прикріплені до АСДС чи не підписані), в Електронному суді реалізовано функціонал, який дозволяє користувачу сформувати та подати до суду заяву про можливість ознайомитися з матеріалами справи в електронному вигляді.

7. Можливість надсилання засобами ЄСІТС копій документів, поданих до суду однією стороною, іншій стороні по справі, якщо вона зареєстрована в ЄСІТС.
Підсистема «Електронний суд» надає можливість подані учасниками справи до суду документи надсилати іншим учасникам справи, якщо такі учасники зареєстровані в ЄСІТС, а ідентифікаційні дані про них внесені до АСДС.

8. Змінюється порядок подачі до суду апеляційних та касаційних скарг в електронній формі.
Зокрема, апеляційні скарги подаються безпосередньо до судів апеляційної інстанції у адміністративному, господарському та цивільному судочинстві. Порядок подання апеляційних скарг в кримінальному провадженні не зазнає змін.

9. Змінюється порядок проведення та фіксації судових засідань в режимі відеоконференції.
Можливість участі учасників справи у судовому засідання в режимі відеоконференції як у приміщення суду, так і поза його межами здійснюється засобами підсистеми відеоконференцзв’язку.
При цьому для проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду особа попередньо має бути зареєстрована в Електронному кабінеті (пункт 49 Положення про ЄСІТС).

Детальні інструкції стосовно порядку роботи кожної з підсистем (модулів) розміщені на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за адресою: https://wiki.court.gov.ua/ .